Hydrogeologie Opava - Mgr. Kamil Kurka | www.vrtani-studni.cz

Vrtání studní

Vlastnímu provedení vrtu předchází velmi důležitá záležitost a to umístění a návrh studny. Umístit a navrhnout studnu může pouze hydrogeolog, který je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. U nás umístění a navržení studny provádí hydrogeolog s 25 letou praxí v oboru.
Hydrogeolog na základě pochůzky v terénu, dále znalostí hydrogeologických a geologických poměrů na lokalitě, a dále pomocí teleztézického měření určí nejvhodnější místo pro realizaci vrtané studny, potřebnou hloubku s ohledem na požadované množství vody.

Toto vše provede také s ohledem na platné vyhlášky, které určují minimální vzdálenosti od potencionálních zdrojů znečištění (žumpy, septiky, hnojiště, silniční komunikace apod.).

Dále navrhne správnou koncepci jímání podzemní vody a správnou konstrukci studny a doporučí takovou technologii hloubení, která je v daných podmínkách optimální.

Konstrukce vrtané studny

U nás hloubíme studny rotačně příklepným způsobem a to pouze do hornin ve skalním podloží vrtným průměrem 219, 195 mm. Tyto průměry vyhovují jak z hlediska tloušťky obsypu, tak také těsnění vrtu.
Vrtaná studna se následně vystrojí tlakovou zárubnicí PVC-U (síla stěny 5 mm) firmy REAHAU v rozměru 125 mm. Ve zvodnělé spodní části vrtu je zárubnice perforovaná-zde používáme originální řezanou perforaci 1 mm, výše je již zárubnice plná. U dna vrtu je kalník, což je plná zárubnice, zde se usazuje sediment.
Přesnou metráž použití plné a perforované zárubnice určí na místě přítomný hydrogeolog, který vždy provádí na místě provádí sled a řízení zakázky.
Obsyp v mezikruží realizuje kačírkem frakce 4/8, což je praný říční štěrk a v horní části vrtu je vždy nutné provést těsnění vrtu vhodným těsnícím jílem min. od metráže 3,0 m, jinak dle dispozic přítomného hydrogeologa.
Po vystrojení vrtané studny PVC-U zárubnicí je důležité provést tzv. informační čerpací zkoušku, která jednak prokáže využitelnou vydatnost vrtu, jednak se provede hrubé odkalení a aktivace přítoků do vrtu.

Garance

Na základě dlouholetých zkušeností v oboru hydrogeologie a speciálně provádění vrtaných studní jsme schopni garantovat pro RD, chalupy a chaty min. množství ve výši 2.000 - 4.000 l/den, u zakázek týkajících se zajištění podzemní vody pro provoz obecních vodovodů, penzionů, hotelů, často také provoz kravínů jsme schopni garantovat i desítky kubíků vody denně. V případě negativního výsledku je pro klienta vše zdarma!

Postup prací pro nového klienta

V případě požadavku klienta provést práci "na klíč", můžeme zakázku dovést až do fáze kolaudace.

Co se týče následných prací jako osazení vrtu čerpadlem, manipulační šachticí a přivedení vody až do objektu, toto jsem na základě spolupráce s fundovanými firmami pro klienta zajistit.

Cena

1.600 Kč za běžný metr vrtu + DPH

V ceně je doprava na místo a zpět, veškerý použitý materiál, obsyp, těsnění vrtu, garance za množství vody (tato je po dobu 3 let, individuálně i delší). V případě více vrtů je možná sleva po osobním jednání.

Cena za vypracování závěrečné hydrogeologické zprávy je obvykle 5.000 Kč + DPH.

U projektu, který zajišťujeme u autorizovaného projektanta, je cena 5.000 Kč + DPH.

Okruh působnosti